Pakoputken vaikutus pyörän toimintaan

Varikoilla liikkuu mitä erilaisinpia tarinoita siitä miten kenenkin valmistajan pakoputkisto vaikuttaa pyörän toimintaan. Välillä jokinputki tuo tehoa alas ja välillä ylös.

Se on fakta, että erilaiset putkistot vaikuttavat pyörän toimintaan eritavalla. Jotkut putkistot tuovat tehoa ylös ja toiset alas ja jotkut tuovat tehoa ylös ja alas.

Viaber Oy

Viaber Oy:n päätoimialana on moottoripyörien dynamometrimittaukset, joten päätimme suunnata sinne. Mittaukset suoritettiin Harri Piensalmen johdolla.

Mitä mitattiin ja miten

Mittauksissa pyöränä käytettiin täysin vakiokuntoista vuosimallin 2012 KTm SX85 pyörää. Testissä käytetty pyörä oli suoraan kaupasta mittauksiin tuotu tuliterä pyörä jolla ei oltu ajettu ollenkaan ennen testejä. Pyörän kaasuttimessa oli vakio asetukset, eli 45 tyhjäkäyntisuutin ja 118 pääsuutin. 

Polttoaineena testeissä käytettiin Statoilin pienkone bensiiniä 3% seoksella.

Kaikki testit suoritettiin samalla pyörällä, samassa dynossa yhden aamupäivän aikana, joten tulokset ovat hyvin vertailukelpoisia keskenään.

Testatut pakoputkistot olivat kaikki uusia ja käyttämättömiä.

Jokainen mittaus suoritettiin siten, että dynossa ajettiin 3-5 testiajoa joista valittiin paras. Testien välissä pyörän annettiin jäähtyä, jotta moottorin lämpötilan kasvu ei vaikuttaisi mittaustuloksiin. 

Mittaus suoritettiin ns. täyskaasumittauksena, kolmosvaihteella. Käytännössä tämä tarkoittaa että mittauksissa vaihteena oli kolmonen. Pyörän vauhti laskettiin alle 20km/h nopeuteen jolloin mittalaite tietää että nyt aloitetaan mittaus. Tämän jälkeen kaasu avataan kokonaan ja annetaan pyörän kiihdyttää rajoittajaan saakka.

Tämä mittaustapa ei luonnollisestikaan vastaa normaalia kaasun käyttöä, mutta on välttämätöntä jotta mittaustulokset saadaan keskenään vertailukelpoisiksi. 

Testin tuloksia luettaessa on hyvä myös huomioida, että testi tehtiin ns. bolt-on -periaatteella eli kaikki pyörät penkitettiin samoilla tehtaan oletus säädöillä. Jos pyörä olisi erikseen säädetty jokaiselle putkelle optimiksi olisi tulokset varmasti muuttuneet paremmiksi.

Testeissä meillä oli neljä pakoputkistoa Vakio, Doma, HGS ja ProCircuit. Jokainen pakoputkisto mitattiin sekä vakiolla moottorin ohjauksella, että KTM:n powerparts SXS moottorinohjauksella.

Mitä emme tutkineet

Me emme tutkineet sitä mikä pakoputkista on paras. 

Se mikä putkistoista on paras riippuu pyörän säädöistä ja kuljettajan ajotyylistä.

Testitulokset

Vakiopakoputki

Doma vs. vakio

HGS vs. vakio

Procircuit vs. vakio

Kiitokset tukijoille

Kuten kaikki varmasti tietävät ei tällaisen testin tekeminen ole ilmaista. Tämä testi ei olisi onnistunut ilman KTM Nordicin, RacingBike Sidecar Oy:n ja Viaber Oy:n tukea.