18.6.2021

Tampereen SM-Motocross osakilpailu järjestetään poikkeusjärjestelyin

Tampere Motocross ry (TamMC) ja motocross-lajiryhmä pitivät suunnittelupalaverin liittyen Tampereen SM-Motocrossin 17.-18.7.2021 kilpailujärjestelyihin. Palaverissa löydettiin lopulta kolme (3) vaihtoehtoista ratkaisua, joiden avulla Tampereen SM-Motocross voidaan toteuttaa molempien kilpailupäivien osalta.

Taustaa

Ennen Tampereen osakilpailun vaihtoehtoisten ratkaisujen läpikäyntiä, haluamme vielä taustoittaa pikkusen sitä minkä takia olemme tässä hivenen jopa haastavassa tilanteessa.

Kun motocross-lajiryhmä myönsi vuodenvaihteessa 2020-2021 TamMC:lle oikeuden järjestää SM-Motocross osakilpailun, sekä kilpailunjärjestäjä että lajiryhmä tiedostivat voimassa olevan rata-alueen ympäristöluvan vaatimat ajoajat. TamMC olikin alkuvuodesta 2021 yhteydessä ympäristölupaviranomaiseen ja saivatkin puhelimitse alustavan tiedon siitä, että heidän voimassa olevan ympäristöluvan ajoaikoja voisi olla mahdollista jatkaa poikkeusluvalla. Keväällä asiaa lisää selviteltäessä kuitenkin selvisi, että ympäristölupaan ei olekaan mahdollista saada poikkeuslupaa. Tämän jälkeen Suomen Moottoriliitto ry (SML) selvitti vielä SML:n kestävän kehityksen työryhmänasiantuntijoiden avulla, että olisiko kuitenkin joku keino vaikuttaa ympäristöluvan ajoaikoihin. SML:n kestävän kehityksen työryhmän asiantuntijoiden avulla ei kuitenkaan löydetty keinoa, jolla voimassa olevan ympäristöluvan ajoaikoihin olisi voitu hakea jatkoaikaa.

Kaikkien selvitysten lopputulemana oli siis se, että voimassa olevaan ympäristölupaan ei ole mahdollista saada muutosta. Tämän jälkeen aloitettiinkin pohdinta, miten tuon varsin tiukan aikarajan (la 10.00-18.00, su 10.00-18.00) puitteissa SM-Motocross osakilpailu saataisiin järjestettyä.

Näin jälkikäteen katsottuna voidaan todeta, että tälle kaudelle tehdyt motocrossin formaattimuutokset eivät tilannetta auttanut ollenkaan, päinvastoin. Viime syksynä, kun lajiryhmä teki päätöksen formaattimuutoksista, niin meillä oli muutama oletus. Yksi lauantain kilpailuun liittyvä oletuksista oli se, että MXV35- ja MXV45-luokkien kilpailijamäärä olisi sellainen, että luokat ajaisivat koko kauden yhdessä. Kuten kaikki tiedämme, tämä oletus meni koko rahalla metsään. Lajiryhmä ei valitettavasti osannut ennakoida, että kaudella 2021 veteraaniluokissa olisi näin hienosti kilpailijoita.
MXV35- ja MXV45-luokan yhdistäminen ei kuitenkaan Tampereen ympäristölupatilanteessa vielä riittäisi, mutta sen avulla päästään melkein puoleen väliin. Tämän takia aloitettiin pohdinta muista mahdollisista ratkaisuista ja sellaisena teknisesti helppona ratkaisuna koettiin MXD- ja MXV55-luokan yhdistämisenä

Edellä mainitut kaksi yhdistämistä, pienellä aikataulujen hienosäädöllä mahdollistaisivat kilpailun ajamisen. Tämän takia SML teki 6.6.2021 lajiryhmän ehdotuksen mukaisesti sääntömuutoksen, joka mahdollistaa poikkeuksellisissa tilanteissa MXD- ja MXV55-luokan yhdistämisen. Yhdistämistä ajateltiin kokeilla jo Siilinjärven SM-Motocrossin osakilpailun lauantaina 12.6.20201, mutta se sai kriittisen vastaanoton osalta MXD-luokan kilpailijoilta ja kokeilusta näin luovuttiin Siilinjärven osalta.


Kuinka kilpailu mahdollistetaan, taustaselvittelyä

Ennen TamMC:n kanssa pidettyä kokousta lajiryhmä keskusteli SML:n pääsihteerin ja työvaliokunnan puheenjohtajan kanssa sääntömaailmasta ja mitä olisi mahdollista toteuttaa nykyisten sääntöjen pohjalta ja mitkä mietinnässä olleista vaihtoehdoista vaatisivat sääntömuutoksen ja olisiko vaaditut sääntömuutokset sellaisia, jotka työvaliokunta voisi mahdollisesti hyväksyä.

Sekä pääsihteeri, että työvaliokunnan puheenjohtaja painottivat, että tärkeintä on löytää ratkaisuja, joilla mahdollistetaan kilpaileminen. Etukäteen mietityt ratkaisut olivat kaikki sellaisia, jotka eivät vaatisi isoja ja perustavaa laatua olevia muutoksia motocross-lajisääntöön, joten täältäkin saatiin vihreää valoa etenemiselle.

Suunnittelupalaveri TamMC:n kanssa

10.6.2021 TamMC:n kilpailun järjestelyporukan kanssa käydyssä suunnittelupalaverissa kävimme hyvin avointa ja ratkaisukeskeistä keskustelua tilanteesta ja vaihtoehdoista kilpailun järjestämiseksi. Palaverissa oli hieno huomioida, että jokaisella oli sama tahtotila; osakilpailu järjestetään siten, että jokaiselle formaatissa olevalle luokalle saadaan järjestettyä kilpailu myös Tampereella.

Lähtökohtana oli, että kilpailun järjestämiseksi lauantaipäivän aikataulua on saatava tiivistettyä 2-3 tuntia normaalin tilanteen aikataulusta. Jokainen - myös ne muutaman minuutin säästöpaikka aikatauluun käytiin läpi - ja mitään mahdollista optimointikohtaa ei todellakaan jätetty pohtimatta.

Helpoin ratkaisu olisi ollut pudottaa osakilpailusta yksi tai kaksi luokkaa pois kokonaan, mutta tätä ei pidetty missään kohdassa keskustelua oikeana vaihtoehtona. Hienosti jokainen ratkaisu tähtäsi siihen päämäärään, että kaikki luokat saavat kilpailun.

Pitkän pohdinnan jälkeen päädyttiin kolmeen vaihtoehtoiseen ratkaisuun, joista lopullinen tullaan valitsemaan heti sen jälkeen, kun tiedetään kuinka monta kilpailijaa on ilmoittautunut Tampereen osakilpailuun.

Kahdessa kolmesta vaihtoehdosta MXD-luokka ja MXV55-luokka joudutaan yhdistämään ja yhdessä vaihtoehdossa ko. luokat ajavat erikseen. Lajiryhmä ymmärtää, että MXD-luokan kilpailijat eivät tykkää yhdistämisestä, mutta lajiryhmä toivoo myös MXD-luokan kilpailijoiden ymmärtävän tilanteen ja vaihtoehdot.

Vaihtoehdossa yksi yhdistetään sekä MXV35- ja MXV45-luokka että MXD- ja MXV55-luokka siten, että lähtöharjoitus, harjoitus, aika-ajo ja kilpailuerät ovat sääntöjen mukaiset.

Vaihtoehdossa kaksi MXD- ja MXV55-luokka yhdistetään, muuta luokat ajavat erikseen. Kaikkien luokkien osalta erillistä lähtöharjoitusta ei ole, sekä aika-ajon että molempien erien pituuksia on lyhennetty viisi minuuttia.

Vaihtoehdossa kolme MXV35- ja MV45-luokka yhdistetään, muuta luokat ajavat erikseen. Kaikkien luokkien osalta erillistä lähtöharjoitusta ei ole, sekä aika-ajon että molempien erien pituuksia on lyhennetty viisi minuuttia.

Edellä mainittujen muutosten lisäksi jokaisessa kolmessa vaihtoehdossa rajataan kilpailuun hyväksyttävien kilpailijoiden määrää. MX125-luokassa maksimimäärä rajataan 49 kilpailijaan. Lisäksi MXD- ja MXV55-luokkien yhteenlaskettu kilpailijamäärä rajataan 49 kilpailijaan.

Kilpailijamäärän rajoittaminen on varotoimenpide, koska aikataulu ei salli esimerkiksi B-finaalierän ajamista MX125-luokassa. Aikataulu vaatii myös sen, että vähintään yksi luokkien yhdistäminen on toteuduttava. Rajoitettavat luokat on valittu sen perusteella, että tällä kaudella näissä luokissa ei ole vielä ylitetty määritettyä rajaa, joten rajauksen mahdollinen vaikutus on toivottavasti hyvin minimaalinen. Mikäli rajauksen puolelle kuitenkin mennään, tullaan ilmoittautumisissa priorisoimaan sarjataulukossa aikaisemmissa osakilpailuissa pisteille sijoittuneet kilpailijat.

Myös sunnuntaina kilpailu ajetaan hiukan normaalista poikkeavalla formaatilla. Aamulla MX2- ja MX1-luokkien lähtöharjoitus, harjoitus ja aika-ajo on yhdistetty, mutta erät ajetaan erikseen. MXC/A- ja MXJ-luokat ajavat MX2- ja MX2-luokkien jälkeen.

Sääntömuutoksen valmistelu ja julkaisun pohjustus

TamMC:n kanssa pidetyn palaverin jälkeen lajiryhmä teki muutoskirjauksen lajisääntöön. Kirjauksen jälkeen muutos käytiin läpi molempien motocross-lajikummien kanssa. Motocross-lajikummit vuonna 2022 ovat Patrick Manner ja Markku Nissinen.

SML:n toiminnassa asioiden tulee kulkea tietyn prosessin mukaisesti. Kun lajiryhmä haluaa jonkun sääntömuutoksen tehtävän, niin lajiryhmän tulee ensin hyväksyttää muutos lajikummilla. Kun lajikummi on osaltaan hyväksynyt sääntömuutoksen, niin sen jälkeen pääsihteeri voi viedä asian työvaliokunnan käsittelyyn. Sitten kun työvaliokunta on sääntömuutoksen hyväksynyt, julkaistaan sääntö. Prosessi on monivaiheinen, mutta sen avulla varmistetaan, että julkaistavat säännöt noudattavat SML:n linjauksia.

Normaalista toimintatavasta poiketen lajiryhmä jutteli tulevasta sääntömuutoksesta myös työvaliokunnan puheenjohtajan kanssa ja kysyi, olisiko asiassa hänen mielestänsä jotain sellaista, jota pitäisi vielä huomioida.
Sääntömuutoksen lisäksi lajiryhmä - Siilinjärven kokemusten pohjalta - päätti vielä lähestyä Naiskomissiota tulevasta muutoksesta. Lajiryhmä oli yhteydessä naiskomissioon ja kertoi tulevasta sääntömuutoksesta sekä Tampereen kilpailussa tarvittavan muutoksen taustoista. Naiskomissio ymmärtää tilanteen ja lupasi olla asiasta yhteydessä vielä Karkkilassa ja Siilinjärvellä MXD-luokassa kilpailleisiin naisiin ja taustoittaa hiukan tilannetta.

Lopputulema

Kuten yllä olevasta tekstistä näkee, on tämän kilpailun mahdollistamiseen tarvittu todella monen tahon panostusta. Lajiryhmä haluaa kiittää kaikkia valmisteluun liittyneitä tahoja ja henkilöitä tästä motocrossille tärkeästä työstä. Jokaisessa keskustelussa jokaisella henkilöllä on ollut aito tahto mahdollistaa osakilpailun läpivienti.

Lajiryhmä toivoo, että kilpailuun osallistuvat kilpailijat myös ymmärtävät ja hyväksyvät nyt tehdyn ratkaisun. Tämä nyt tehty ratkaisu ei ole ongelmaton ja sisältää asioita, joita ei normaalitilanteessa haluta toteuttaa, mutta tässä tilanteessa tämä on ainoa keino, jolla osakilpailu näillä reunaehdoilla mahdollistetaan.

SML:n työvaliokunta on hyväksynyt ja vahvistanut sääntömuutoksen 17.6.2021, joten tämä sääntömuutos on nyt voimassa. Seuraavaksi TamMC julkaisee kilpailun lisämääräyksen ja avaa ilmoittautumisen. Kilpailun ilmoittautumisajan päätyttyä teemme lopullisen päätöksen siitä, millä nyt esitetyistä vaihtoehdoista kilpailussa mennään.