20.3.2012

Lajiryhmä tiedottaa: Kilpailijan moottoripyörän moottorin kuutiotilavuuden tarkistaminen

 

MX-lajiryhmä päätti kokouksessaan 17.3.2012, että myös kaudella 2012 saatetaan tarkistaa kilpailijoiden moottoreiden kuutiotilavuuksia:

Välittömästi kilpailuerän jälkeen, kilpailun johtajan määräämänä kilpailun tuomariston päätöksen perusteella, ko. kilpailuerän kolmen ensimmäisen ja kahden satunnaisesti valitun kilpailijan moottoripyörä on suljettu valvottuun varikkoon moottorin kuutiotilavuuden tarkastusta varten.

Tuomariston jäseniä, kilpailun johtajaa, aluetta valvovia toimitsijoita ja MX-lajiryhmän jäseniä lukuun ottamatta kenelläkään ei ole oikeutta mihinkään aikaan eikä mistään syystä päästä tälle alueelle ilman kilpailun johtajan allekirjoittamaa kirjallista lupaa. Kilpailija tai hänen edustajansa ei saa mennä suljettuun varikkoon ellei hänellä ole kilpailun johtajan allekirjoittamaa kirjallista lupaa, jossa on selvitetty tarkasti alueelle menon syy.

Moottori pyritään ensisijaisesti tarkastamaan kilpailupaikalla kilpailijan mekaanikon avustuksella tai vaihtoehtoisesti kilpailijan ja huoltajan kirjallisella luvalla kilpailujärjestäjän hankkiman mekaanikon toimesta.

Mikäli moottorin tarkastaminen ei ole mahdollista kilpailupaikalla, kilpailujärjestäjä ottaa tällöin kilpailijan moottoripyörän moottorin haltuunsa sinetöityyn laatikkoon myöhemmin tapahtuvaa tarkastusta varten. Tarkastus pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti huomioiden SML:n tehtävään asettaman moottoritarkastajan aikataulu. SML:n määräämässä tarkastuspaikalla ovat paikalla tarvittavat SML:n edustajat ja SML:n määräämä moottorintarkastaja. Lisäksi kilpailijalla (tai hänen kirjallisesti valtuuttamallaan henkilöllä) on oikeus olla paikalla tarkastuksessa. Tarkastuksen aluksi avataan kilpailussa sinetöity moottorilaatikko, jonka jälkeen suoritetaan moottorin tilavuuden tarkastus. Tarkastuksen jälkeen moottori luovutetaan (tai vaihtoehtoisesti lähetetään postitse) takaisin kilpailijalle. Tarkastuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja, jonka allekirjoittavat SML:n edustajat ja kilpailija (tai hänen valtuuttama henkilö) ollessaan paikalla.

Moottorin sylinterin iskutilavuus lasketaan geometrisen kaavan avulla, jossa D = sylinterin halkaisija ja C = iskun pituus. Iskutilavuus = (D² x 3,1416 x C) / 4. Sylinterin halkaisijaa mitattaessa sallitaan 1/10 mm:n toleranssi. Mikäli tällä toleranssilla mitattu iskutilavuus ylittää kyseessä olevan luokan rajan on suoritettava uusi mittaus moottorin ollessa kylmä 1/100 mm:n toleranssilla.

Kilpailun tuomaristo käsittelee kilpailijan moottoripyörän moottorin kuutiotilavuuden tarkastamisen Urheilusäännöksen 2012 1.0 ja Motocross-lajisäännön 2012 1.0 mukaisesti. Lisäksi, mikäli moottorin tilavuus ei ole sääntöjen mukainen, kilpailija maksaa moottoritarkastajalle keskimääräisen korjaamoveloituksen aiheutuneista työkustannuksista ja tarvikkeista ja maksaa SML:lle mahdollisesta moottorin palautuksesta aiheutuvat kustannukset vakuutusmaksuineen. Arvioitu kokonaiskustannus tarkastuksesta aiheutuvista kustannuksista on n. 300 €.

MX-lajiryhmä

Lähde: smlsupercross.fi