3.12.2011

MX-lajisääntöjen muutokset kaudelle 2012

SML:n hallituksen 26.10.2011 kokouksessa hyväksyttiin MX-lajiryhmän laatimat motocrossin sääntömuutosesitykset kaudelle 2012. Säännöt säilyvät pääosiltaan samoina tuttuina, mutta muutamia uudistuksia ja tarkennuksia on tehty:

 • Ajajanumeroiden ja pohjien väri RAL-värikartan mukaisesti seuraavasti: musta = RAL 9005, valkoinen = RAL 9010 , keltainen = RAL 1003 , vihreä = RAL 6002, sininen = RAL 5005, punainen = RAL 3020.
 • Tarpeen vaatiessa rata tulee kastella hyvissä ajoin ennen kilpailua ja kilpailupäivän aikana turvallisten kilpailuolosuhteiden takaamiseksi.
 • Lähdönodotusalueen välittömään läheisyyteen kilpailijoiden käyttöön kaksi (2) WC:tä (rataluokituksen 2 mukaisissa kilpailuissa)
 • Kilpailulupaa ei myönnetä kilpailua järjestävälle kerholle, mikäli radan luokittelu ei ole voimassa ko. kilpailun hakemusvaiheessa. Kilpailulupa voidaan peruuttaa kilpailua järjestävältä kerholta, mikäli radan luokittelu on vanhentunut ennen kilpailua.
 • Jälkimelumitattavat moottoripyörät määritellään tuomariston päätöksellä. Kilpailun jälkeen tehtävässä moottoripyörän melunmittauksessa melurajan ylittävän kilpailijan lopputulokseen lisätään +1 minuutti tuomariston päätöksellä.
 • Kuljettajakokous pidetään lähtöpuomin luona ennen harjoitusajojen alkua.
 • Lähdönodotusalueen portille on laitettava kilpailujärjestäjän toimesta kello, joka osoittaa kilpailun virallista kellonaikaa.
 • Tutustumiskierros on järjestettävä ennen jokaista kilpailuerän lähtöä. Ajajalle osallistuminen tutustumiskierrokseen on vapaaehtoista. Lähdettyään tutustumiskierrokselle ajajan on seurattava koko kierros rataa pitkin takaisin lähtökarsinaan. Tutustumiskierrokselle voi lähteä 10 minuuttia ennen kilpailuerän lähtöaikaa. Tutustumiskierrokselle on lähdettävä viimeistään 7 minuuttia ennen kilpailuerän lähtöä ja ajajan moottoripyörineen on oltava takaisin lähtökarsinassa viimeistään 4 minuuttia ennen kilpailuerän lähtöä. Ajajat, jotka eivät määräaikaan mennessä ole teknisen ongelman tai muun syyn vuoksi saapuneet moottoripyörineen lähtökarsinaan, suljetaan pois erästä. MX65-, MXC/C- ja MXC/B-luokissa odotetaan kohtuullinen aika, että kaikki ovat päässeet takaisin lähdönodotusalueelle.
 • Ajajat saavat vapaasti valita lähtöpaikkansa puomilta (lähtö lähtöpuomien välistä on kielletty). Ajaja ei saa vaihtaa valitsemaansa lähtöpaikkaa.
 • Lähdönjärjestelijä nostaa vihreän lipun ajajille merkiksi kun kaikki ajajat ovat lähtölinjalla valmiina kilpailuerän lähtöön. Tämän jälkeen lähdönjärjestelijä pitää ylhäällä taulua, jossa lukee 15 täyden 15 sekuntia. Ajan täytyttyä lähdönjärjestelijä pitää ylhäällä taulua, jossa on teksti 5 ja lähtöpuomi kaatuu 5 – 10 sekunnin kuluttua 5 sekuntia taulun näyttämisestä.
 • Oikaisu on kielletty, ajajien tulee ajaa harjoituksen, aika-ajon ja kilpailuerän aikana vain radalla tai ratavarikolla. Oikaisun johdosta ajajan suoritus voidaan hylätä tuomariston päätöksellä. Mikäli ajaja ajautuu vahingossa radalta pois, radalle tulee tulla takaisin turvallisesti lähimmästä mahdollisesta kohdasta, mistä ajaja ajautui pois radalta (ajaja ei saa hyötyä tilanteesta).
 • Ajajien järjestys määräytyy maalintulon ja ajettujen kierrosten lukumäärän mukaan. Voittajan kanssa samalla kierroksella olevien järjestys määräytyy maalintulon perusteella. Tämän jälkeen yhden kierroksen jääneet maalintulojärjestyksessä jne. •
 • Ajajalta, joka ei ylitä maalilinjaa 5 min kuluessa voittajan maaliin saapumisesta, tuloksiin huomioidaan hänen ajamat täydet kierrokset. Ajajien järjestys määräytyy ajettujen kierrosten lukumäärän mukaan. Samalla kierroksella olevien keskinäinen järjestys määräytyy viimeisimmän täyden kierroksen maalintulojärjestyksen mukaan. Hylätyt ajajat eivät saa tulosta.
 • Palkinnot jaetaan välittömästi ko. kilpailuerän jälkeen kilpailujärjestäjän toimesta seuraavasti :
 1. SM-kilpailujen kolme (3) parasta palkitaan ja kukitetaan erittäin tulosjärjestyksessä. 

 

 • Palkinnot jaetaan välittömästi kilpailupäivän viimeisen kilpailuerän jälkeen kilpailujärjestäjän toimesta seuraavasti
 1. SM-joukkuekilpailun kolme (3) parasta joukkuetta (joukkuejohtaja ja 3 ajajaa) palkitaan ja kukitetaan yhteistulosten perusteella.C-joukkuekilpailun kolme (3) parasta joukkuetta (joukkuejohtaja ja 3 ajajaa) palkitaan ja kukitetaan yhteistulosten perusteella
 2. Suomen Cup-osakilpailun viisi (5) parasta palkitaan yhteistulosten perusteella
 3. MX-liigaosakilpailun kymmenen (10) parasta palkitaan yhteistulosten perusteella.
 4. kansallisen kilpailun kymmenen (10) parasta palkitaan yhteistulosten perusteella.
 • SX-kilpailussa lähtöpuomille meno tapahtuu SX-ajokaavion (kohta 035.13) mukaisessa järjestyksessä.
 • SX-finaaliin päässeiden lisäksi valitaan neljä (4) vara-ajajaa last chance –erän sijoille 3. – 6. sijoittuneet ajajat. Kilpailun järjestäjä täyttää SX-finaalin lähtöpuomin tarvittaessa vara-ajajilla hyväksyttyyn määrään. Vara-ajajat on erotettava lähdönodotusalueella ja he saavat siirtyä lähtöön vasta luvan saatuaan.
 • Myös SX-kilpailussa kaikki moottoripyörät on tuotava viimeistään 10 min ennen ilmoitettua kilpailuerän lähtöaikaa lähdönodotusalueelle.
 • MX-kerhojoukkueiden SM-kilpailussa: Mikäli ilmoittautuneita kerhojoukkueita on enemmän kuin 40, suuremmalla järjestysnumerolla olevista kerhojoukkueista arvotaan lähtemään takarivistä ko. ylittävä määrä.
 • Kerhojoukkueen ajajilla tulee olla yhtenäiset ajopaidat karsinta- ja kilpailuerissä, esim. oma kerhopaita. Ajopaidan selkämyksessä saa olla kuljettajan nimi ja joukkuekilpailunumero.
 • Mikäli ajajia on yli 50, ajajat arvotaan ilmoittautumisen yhteydessä ryhmiin (pl. MX65, MXC/C, MXC/B, MXD, MXSX, MXSV ja MXATV).
 • Toisesta osakilpailusta lähtien Suomen Cup -kilpailuissa aika-ajoerät muodostetaan sen hetkisen pisteiden kymmenen kärjen osalta seuraavasti: pistejohdossa oleva ryhmään B, pisteissä toisena oleva ryhmään A, pisteissä kolmantena oleva ryhmään B, pisteissä neljäntenä oleva ryhmään A jne.
 • Suomen Cup -kilpailussa ei ajeta B-finaalia.
 • MXJ-luokan Suomen Cup -kilpailuissa on ajettava kaksi erillistä A-finaalierää, jotka ovat kestoltaan kumpikin: 25 min + 2 kierrosta.
 • MXJ-luokan Suomen Cupin kokonaispisteissä kauden aikana sijoilla 1-10 olevat / olleet ajajat saavat osallistua sekä MX2-luokan SM-kilpailuihin että MXJ-luokan kilpailuihin ko. kauden aikana.
 • MX65- ja MXC/C-luokan ajajan yksi (1) huoltaja voi tulla ajajan avuksi lähtöalueelle, kun kaikki ko. kilpailuerän ajajat ovat valinneet lähtöpaikkansa. Kun lähdönjärjestelijä nostaa vihreän lipun ylös, huoltajien on poistuttava välittömästi lähtöalueelta. Huoltajat eivät saa varata ajajille paikkoja puomilta.
 • Poistetut kohdat MX65-lajisäännöstä:
 1. MX65-luokan kilpailuja voidaan järjestää vain MXC-luokan kilpailujen yhteydessä. Poikkeuksena on SM motocross-kilpailujen yhteydessä ajettavat MX65-luokan non-stop näytöslähdöt (3X3 kierrosta, max kokonaiskestoaika 30 min).
 2. MX65-luokan kilpailuissa ajoaika on 10 minuuttia, jonka jälkeen ajajat liputetaan maaliin saapumisjärjestyksessä. Poikkeuksena on motocross-liigan osakilpailut, joissa määritellyn ajoajan jälkeen ajajat ajavat vielä kaksi (2) kierrosta. Ajoajan täytyttyä maalilinjalle nostetaan kahden kierroksen taulu, jota näytetään ensiksi johtavalle ajajalle. Kahden viimeisen kierroksen tullessa täyteen, ajajat liputetaan ruutulipulla maaliin kilpailua johtavan ajajan johdolla.
 3. Kansallisissa kilpailuissa ei tehdä tuloksia. Kansallisissa kilpailuissa jaetaan samanlaiset palkinnot kaikille ajajille aakkosjärjestyksessä.
 4. Motocross-liigassa jaetaan palkinnot kaikille kilpailijoille tulosjärjestyksessä.

Muutoksia siis on, joten kannattaa tutustua huolella kauden 2012 lajisääntöihin.

Lisäksi kaudelle 2012 on laadittu uusi kilpailuviikonloppu Finnish motocross Grand Finale 2012 (FIMX GF 2012), jossa eri luokkien kauden parhaat kohtaavat toisensa. Asiasta tiedotetaan lisää keväällä 2012.

MX-lajiryhmä

Lähde: SMLMotocross.fi